Phác đồ điều trị sắc tố da

Sắc tố da là gì?
Màu da của một người được hình thành từ các sắc tố da, Màu da sẻ xuất hiện bình thường khi người đó khỏe mạnh và ngược lại thì không. Các tế bào sắc tố da bao gồm:

Tế bào sắc tố: Đây là loại tế bào mà vừa sản xuất và vừa chứa sắc tố da đã trưởng thành.
Nguyên bào sắc tố: Đây là loại tế bào phôi có khả năng tạo ra sắc tố (melanin blaster).
Tế bào chứa sắc tố (melanophore): Đây là một tổ chức bào có chức năng của đại thực bào bắt giữ sắc tố và chứa sắc tố.
Trong trường hợp da bị bệnh hoặc tình trạng dị thường của da, màu da có thể thay đổi màu sắc như: trở nên tối màu hơn – tăng sắc tố hoặc trở nên sáng màu hơn – giảm sắc tố.